Skip to content

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Om oss

Vanliga frågor

Här hittar du svar på flera vanliga frågor om översättningar
från översättningsbyrån LUND Languages

Priser

Våra priser beror både på vilken typ av översättning du vill ha och på språkkombinationen. Vi beräknar priset efter antalet ord och i Tyskland även efter antalet så kallade standardrader. En standardrad består av 55 tecken (bokstäver och mellanslag). Du hittar en grov guide under Priser.

Eftersom vi arbetar med översättare som bor i länderna där språken talas baseras priset också på levnadskostnaderna på de olika platserna.

Efter att ha mottagit översättningen får våra kunder normalt sett en faktura som måste betalas inom 14 dagar. För större beställningar från nya kunder behöver ett delbelopp betalas i förskott. Privatkunder som hämtar sina översatta dokument hos oss personligen kan också betala kontant.

Vi kan inte ge en konkret offert förrän vi själva har sett texten som ska översättas. Det är det enda sättet att fastställa svårighetsgraden och det exakta antalet ord eller tecken i en text.

De priser som anges på översättningsbyråns webbplats www.lund-languages.com inkluderar inte moms, eftersom vi ofta arbetar med företagskunder. Detta innebär att den lagstadgade momsen tillkommer. Om du får en individuell offert från oss på din översättningsförfrågan måste du också lägga på moms. Detta nämns alltid i våra offerter. Detta gäller normalt sett inte för företagskunder i andra EU-länder (omvänd skattskyldighet) och företag i tredje land.

Tid

Så snart vi har dokumentet som ska översättas kan vi vanligtvis ge dig en individuell offert på en översättning inom en arbetsdag. Om vi får din översättningsförfrågan under helgen eller sent på eftermiddagen kommer vi att behandla den direkt nästa arbetsdag.

Även om det bara är en kort text är det ofta svårt att hantera en översättning samma dag. Översättarna arbetar vanligtvis på andra texter, som också måste lämnas in i tid. Ju tidigare vi får din förfrågan, desto enklare blir det för oss att leverera översättningen i tid.

Det beror alltid på hur lång texten är och hur många andra uppdrag våra översättare arbetar med. Berätta gärna när du skulle vilja ha översättningen så ser vi om vi kan leverera översättningen till det datumet. Som regel räknar vi med en översättningsvolym på cirka 1 500 ord per dag. Dessutom tillkommer tid för projektledning och korrekturläsning.

Datautbyte

Egentligen går det att skicka texter till oss på många sätt. Det absolut enklaste sättet är att skicka det till oss som en e-postbilaga eller ladda upp det med hjälp av det säkra offertformuläret på vår webbplats. På begäran är det också möjligt att personligen komma förbi med en kopia till oss. Observera att det är enklare och går snabbare för oss att arbeta med redigerbara filer (t.ex. textfiler) än PDF-filer där texten inte kan redigeras.

Du får gärna komma förbi personligen och lämna dina dokument till oss eller för att hämta upp översättningen. Vi kan ta emot dig på vårt kontor vid Sachsenring i Köln mellan kl. 9.00 och 17.00. Du behöver däremot ringa oss i förväg.

Vi kan hjälpa er att ladda upp mycket stora filer på vår server. Vi kan också hämta stora filer från er FTP-server. Det finns också onlinetjänster som du kan använda för att skicka stora mängder text (t.ex. www.wetransfer.com).

Du kan få din översättning på samma sätt som du skickade källtexten till oss. Antingen som en e-postbilaga (docx, xlsx, txt, pptx, html och liknande), som en länk till vår server där du kan hämta den eller så kan vi föra över den till din server.

Naturligtvis behandlar vi dina data konfidentiellt och vi kommer inte att vidarebefordra dem till obehöriga tredje parter. De enda som har tillgång till dina dokument är våra översättare och våra projektledare. Mer information om våra sekretessrutiner finns i våra allmänna villkor.

Språk

Vi kan översätta i princip alla vanliga språk och språkkombinationer eftersom vi använder ett stort nätverk av professionella översättare som översätter till sina modersmål. Officiella europeiska språk, amerikansk engelska och många asiatiska språk är inga problem. Men det kan också vara värt att fråga oss om andra språkkombinationer. Många av de språk vi erbjuder finns under Tjänster>Språk.

Vi arbetar uteslutande med utbildade översättare som översätter till sina modersmål. Översättarna är också väl förtrogna med det ämnesområde som texterna hanterar.

Tjänster

Vi har stor erfarenhet av att översätta webbplatser. Om möjligt, skicka gärna texten från webbplatsen i redigerbar form. Till exempel som en Word-fil.

Om du bara vill ha vissa avsnitt i ett dokumentet översatta måste du tydligt förklara vad som ska översättas. Sedan är det inga problem att bara översätta de avsnitten.

Vi arbetar nära kvalificerade grafiska formgivare sedan många år. Vi hanterar gärna designen och sättningen av dina broschyrer, bokprojekt och andra trycksaker.

Ja, vi kan organisera tolkningsprojekt.

Du kan skicka en förfrågan om översättare för alla språkkombinationer. Sedan försöker vi att ordna en översättare som kan arbeta med ert projekt på plats. Ju tidigare du kontaktar oss, desto större är chansen att våra översättare har kapacitet att arbeta under den önskade tidsperioden.

Med hjälp av vårt nätverk av professionella översättare kan vi arbeta med texter av i princip alla slag. Vi har även erfarenhet av att översätta filmmanus. Vi kan hantera professionella översättningar för industrin och handeln samt auktoriserade översättningar av certifikat och ansökningsbrev och även texter av en mer allmän natur. Marknadsföring, medicin, teknik och juridik – vi arbetar med översättare som har kunskap inom många områden.

Vi översätter gärna webbplatser, PowerPoint-presentationer eller flygblad och skickar dem vid behov till dig i önskat format. Som översättningsbyrå och förlag under samma tak arbetar vi med många grafiska formgivare, sättare och programmerare som snabbt och kompetent hanterar även stora projekt.

Det kan vi. Vi samarbetar med redaktörer, som alla arbetar på sina modersmål, för en rad olika språk, inte bara engelska.

Auktoriserad översättning till tyska

Det krävs auktoriserade översättningar (beglaubigte Übersetzungen) av handlingar och dokument. Auktoriseringsstämpeln intygar att den översatta texten överensstämmer med originalet. En auktoriserad översättning krävs vanligtvis för födelseattester, dödsattester och äktenskapsintyg och många andra officiella handlingar som du behöver lämna in till myndigheter.

Om du vill översätta ett dokument eller en handling och måste bevisa att översättningen överensstämmer med originalet får endast auktoriserade översättare arbeta med den. Vi behöver få originalet eller en bestyrkt kopia från dig. Våra översättare producerar dokumentet på önskat språk. Genom en stämpel intygar översättarna att översättningen överensstämmer med originalet. Så du behöver inte begära något ytterligare intyg själv. Men om du behöver översätta en text som ska till en myndighet utomlands bör du kontrollera en gång till om det är nödvändigt med en så kallad apostille.

Ja, auktoriserade översättningar kan bara göras av auktoriserade översättare och är därför dyrare. För auktoriserade översättningar tar vi vanligtvis 2,00 euro per standardrad (55 tecken) plus moms. Detta inbegriper alla kostnader, så det tillkommer inte några extra attesteringskostnader för dig.

Auktoriserade översättningar får endast göras av auktoriserade översättare.

Vi auktoriserar endast översättningar som har gjorts av våra egna översättare.

För översättare

Vi blir alltid glada över att få kontakt med välutbildade översättare. Skicka dina ansökningshandlingar till oss med certifikat, en provöversättning och prisförväntningar via e-post. Observera att vi har mycket stränga urvalskriterier och kräver relevant yrkeserfarenhet.