Skip to content

Expertområden

Professionell översättning av specialiserade översättare

Tjänster

Expertområden

På den här sidan hittar du information om de ämnesområden som våra över
700 översättare från hela världen hanterar.

Våra översättare översätter bara till sina modersmål och har
en översättningsrelaterad yrkesutbildning och i regel en högskoleexamen.
De har alla flera års erfarenhet av översättning.

Vår översättningsbyrå ställer höga krav, som de specialiserade översättarna måste uppfylla för att de ska få tas med i vår databas.

Bara översättare som är specialiserade på just ditt expertområde arbetar med dina texter.

Vi översätter texter inom följande områden:

Teknik/ingenjörsvetenskap

Bruksanvisningar, teknisk dokumentation, lokalisering av programvara, anbudsförfrågningar

Ekonomi/finans/handel

Företagsdokumentation, utdrag ur handelsregister, partneravtal, webbutiker, katalogtexter

Lag/patent

Avtalstexter, patentansökningar, korrespondens i rättsliga förfaranden, auktoriserade översättningar, lagar

Marknadsföring/PR/reklam

Reklammaterial, webbplatser, pressmeddelanden, produktbeskrivningar

Medicin

Medicinteknik, medicinsk dokumentation och medicinska studier, läkemedelsbeskrivningar

Vetenskap

Studier, avhandlingar, artiklar, facklitteratur

Media/kultur/litteratur

Textning, översättningar för dubbning, faktaböcker

Översättningar för teknik, marknadsföring, vetenskap, administration, PR och många andra expertområden.