Skip to content

Extratjänster

Layout, redigering och korrekturläsning

Tjänster

Mer än bara översättning – våra extratjänster

Korrekturläsning

Vid en korrekturläsning går vi igenom din text och korrigerar stavning, grammatik och typografi. Korrekturläsningen görs av en erfaren korrekturläsare som arbetar på sitt modersmål. Ändringarna markeras så att du tydligt kan se vad som har gjorts.

Redigering

Vid en redigering går vi längre än en korrekturläsning, dvs. kontrollerar stavning, grammatik och typografi men förbättrar även din översatta text stilistiskt (och på begäran även innehållet).
Arbetet utförs av erfarna redaktörer som arbetar på sitt modersmål och som har goda ämneskunskaper på området. Ändringarna markeras och – efter behov – kommenteras så att du tydligt kan se vad som har gjorts.

Sättning och layout

Våra grafiska formgivare och layoutare bearbetar sättningen av dina översatta texter, presentationer och illustrationer för olika typer av layout- och presentationsformer:

Översättningar för teknik, marknadsföring, vetenskap, administration, PR och många andra expertområden.