plunet logo
deensv

Fackområden

Våra översättare har målspråket som modersmål, de har en översättningsinriktad utbildning och i regel en högskoleexamen. De har alla mångårig erfarenhet av översättningsarbete.

Vår översättningsbyrå ställer höga krav som facköversättarna måste uppfylla för att bli registrerade i vår databas.

Din text bearbetas uteslutande av översättare som fokuserar på det aktuella ämnet.

Vi översätter texter inom följande fackområden:

Teknik / ingenjörsvetenskap

Bruksanvisningar, teknisk dokumentation, programvarulokalisering, upphandlingsdokument

Ekonomi / finans / handel

Företagsdokumentation, utdrag ur handelsregister, affärskontrakt, webbshopar, katalogtexter

Juridik / patent

Avtalstexter, patentansökningar, dokumentation som rör rättsliga förfaranden, bestyrkta översättningar, lagar

Marknadsföring /
pr / reklam

Reklammaterial, webbplatser, pressmeddelanden, produktbeskrivningar

Medicin

Medicinsk dokumentation och medicinska studier, läkemedelsbeskrivningar

Vetenskap

Studier, avhandlingar, artiklar, facklitterära texter

Medier / kultur / litteratur

Undertextning, filmöversättningar, faktaböcker

Vi garanterar en noggrann bearbetning av dina texter.