plunet logo
deensv

FAQ (sv)

Här hittar du svar på många frågor som rör översättningar hos LUND Languages (FAQ).

Normrader

Vad är en normrad?

En normrad består av 55 tecken, dvs. av bokstäver, anföringstecken och blanksteg. Det spelar ingen roll om det verkligen rör sig om en rad eller inte. Om du skapat texten med ett textredigeringsprogram kan du räkna tecknen automatiskt. Genom att dela detta värde med 55, erhåller du antalet normrader. För texter som du inte har tillgång till i elektronisk form, kan du göra en ungefärlig uppskattning av värdet. Löpande text på en DIN A4-sida innehåller (beroende på teckenstorlek) nästan alltid mer än 55 tecken per rad. Om du istället har angett två ord med cirka 10 tecken per rad, motsvarar cirka fem rader en normrad.

Beräknar ni era priser baserat på normrader och ordantal i källtext eller måltext?

Vi beräknar oftast både normrader och ordantal baserat på den aktuella källtexten. Det är enda möjligheten för oss att kunna ge en konkret offert redan innan översättningen. Det är enbart i de fall där utgångstexten av någon anledning inte kan beräknas, som vi använder måltexten för beräkningen.

Blir det stora skillnader om man räknar utifrån källspråket eller målspråket?

Det finns språk där man klarar sig med mycket färre ord än i andra. Tyskan är exempelvis känd för sina ordkedjor som staplas på varandra, något som är ovanligt i många andra språk. Därför varierar ordantalet delvis kraftigt. Här följer ett exempel på ett tyskt sammansatt ord, som på andra språk kan bestå av fyra ord eller mer: Generalstaatsverordnetenversammlung (Församling av statsförordnade)

Priser

Hur dyr är en översättning hos LUND languages?

Våra priser varierar beroende på typen av översättning och därför kan vi inte lämna några schablonpriser.

Varför är vissa språkkombinationer dyrare än andra?

Eftersom vi till största delen arbetar med översättare i de länder som språket talas i, varierar priset också beroende på livsföringskostnaderna på plats.

Hur betalar jag?

I normalfallet erhåller våra kunder en faktura med 30 dagars förfallotid när de fått översättningen. Vid större uppdrag från nya kunder ska en delsumma betalas i förväg. Privatkunder, som hämtar sina översatta dokument hos oss personligen, ombeds att betala kontant.

Varför kan ni inte lämna ett schablon för en översättning på telefon?

Vi lämnar en konkret offert först när vi själva tittat på texten som ska översättas. Det är enda möjligheten för oss att kunna bedöma svårighetsgraden och det exakta tecken- och ordantalet.

Ingår moms i era priser?

De priser som anges på webbplatsen inkluderar inte moms, eftersom vi ofta samarbetar med företagskunder. Det innebär att en moms på 19 procent tillkommer på våra översättningar. Om du får en individuell offert från oss vid en översättningsförfrågan, måste du lägga till moms på priset. I våra offerter hänvisar vi alltid till detta.

Tidsperiod

När får jag en oförbindlig offert för min översättningsförfrågan?

Så snart vi fått tillgång till dokumentet för översättning, kan vi skapa en individuell offert för en översättning på några få timmar. Om vi får din översättningsförfrågan på helgen eller sent på eftermiddagen, behandlar vi den omgående nästa arbetsdag.

Jag behöver översättningen ikväll. Klarar ni det?

Även om det bara rör sig om en kort text är det ofta svårt att leverera översättningen samma dag. Det beror på att översättarna normalt redan har inbokade uppdrag som också måste levereras i tid. Ju tidigare vi tar emot din förfrågan, desto snabbare kan vi leverera översättningen.

Hur lång tid tar det innan min översättning är klar?

Det beror alltid på hur lång texten är och hur många uppdrag våra översättare redan arbetar med. Du får gärna ange önskat leveransdatum, så informerar vi dig om huruvida vi kan leverera översättningen på detta datum. Vi utgår i regel för en översättningsvolym på cirka 2 000 ord per dag. I tillägg till detta kommer tid för projektorganisation och korrekturläsning.

Dataöverföringar

På vilka sätt kan jag skicka texten som ska översättas till er?

Du kan skicka din text till oss på många olika sätt. Den enklaste metoden är nog att du skickar texten som en e-postbilaga. Du kan dock även faxa ditt dokument eller skicka det per post. Det finns också möjlighet att lämna en kopia till oss personligen. Tänk på att vi arbetar snabbare och bättre med redigeringsbara filer (t.ex. textfiler) än med exempelvis PDF-filer, där texten inte går att redigera.

Jag bor i Köln. Kan jag lämna dokumentet som ska översättas personligen?

Du får gärna lämna dina dokument hos oss personligen eller hämta dem. Vårt kontor på Sachsenring i Köln är öppet under arbetsdagar mellan 9 och 17. Slå gärna en signal innan du kommer förbi.

På vilka sätt kan vi skicka och ta emot stora textmängder till och från er?

Stora filer kan du lägga på din FTP-server så att vi kan hämta dem där. Om du inte har någon FTP-server finns det kostnadsfria Internettjänster som du kan använda för att överföra stora texter (t.ex. www.yousendit.com).

Hur får jag min översättning från er?

Du kan få tillbaka din översättning på samma sätt som du skickade källtexten i. Antingen som e-postbilaga doc, xlsx, txt, ppt, html eller liknande) eller som utskrivet dokument, som vi skickar till dig.

Behandlar ni mina data med sekretess?

Självklart behandlar vi dina data med sekretess och lämnar dem inte vidare till obehöriga. Det är uteslutande våra översättare och vår samordningspersonal som har inblick i dokumenten.

Språk

Vilka språk kan ni översätta?

Vi kan i princip översätta alla språk och språkkombinationer, eftersom vi har tillgång till ett stort nät av professionella modersmålstalare. Europeiska myndighetsspråk, amerikansk engelska och många asiatiska språk är inget problem för oss. Det lönar sig dock att fråga oss även om alla andra språkkombinationer.

Arbetar ni med modersmålstalare och utbildade översättare?

Vi arbetar uteslutande med utbildade översättare och modersmålstalare.

Tjänster

Kan ni översätta min hemsida?

Vi har stor erfarenhet av översättningar av hemsidor. För att vi ska kunna göra en offert bör du inte bara skicka webbadressen (URL) utan även en webbplatsöversikt. Då blir det enklare för oss att få överblick över hela texten och skapa en individuell offert.

Kan ni översätta delar av mitt dokument?

Om du bara vill översätta delar av ett dokument, så måste du noggrant ange vilka delar det rör sig om. Då är det inget problem för oss att enbart arbeta med dessa avsnitt.

Vi vill översätta våra företagsbroschyrer till polska. Kan ni sköta sättningen också?

Eftersom vi har vårt ursprung i förlagsbranschen arbetar vi sedan många år tillsammans med kvalificerade grafiker. Vi åtar oss gärna att sköta koordinationen för era broschyrer, bokprojekt och andra tryckta medier.

Kan ni tillhandahålla tolkar?

Vi arbetar enbart med översättare som bearbetar texterna. Tolkar, som översätter talat språk, förmedlar vi tyvärr inte.

Vårt företag behöver en svensk översättare i cirka 10 dagar. Kan ni tillhandahålla en översättare?

Du får gärna skicka en översättningsförfrågan för varje språkkombination. Vi försöker då att ställa en översättare till förfogande, som kan arbeta med projektet i era lokaler. Ju tidigare du kontaktar oss, desto större är chansen att våra översättare har ledig kapacitet för den önskade tidsperioden.

Översätter ni juridiska texter?

Tack vare vårt nätverk av professionella översättare kan vi i princip bearbeta texter av alla typer. Vi har till och med erfarenhet av översättning av filmmanuskript. Facköversättningar för industri och handel hanterar vi lika kompetent som vidimerade översättningar av betyg och platsansökningar samt allmänna texter. Marknadsföring, medicin, teknik och juridik – vi har tillgång till översättare med kunskaper i många branscher.

Kan ni översätta vår webbplats och samtidigt se till att layouten blir korrekt?

Vi översätter gärna webbplatser, PowerPoint-presentationer eller reklamblad och vi kan leverera i önskat format. Eftersom vi är en översättningsbyrå och ett förlag under samma tak, arbetar vi med många grafiker, sättare och programmerare, som behandlar stora projekt kompetent och snabbt.

Kan jag lämna en text som jag själv översatt till engelska till er för granskning?

Vi är en översättningsbyrå och inga lektörer. Texter från privata kunder redigerar vi därför inte. För förlag och andra företag kan vi dock åta oss denna uppgift.

Granskas era översättningar av ytterligare en modersmålstalare innan ni skickar den färdiga texten till oss?

I normalfallet granskas alla översättningar innan de skickas till kunden. Vid uppdrag med särskild tidspress kan denna granskning dock falla bort.

Vidimerad översättning

När behöver jag en vidimerad översättning?

Vidimerade översättningar krävs för identitetshandlingar och dokument. Vidimeringen säger att den översatta texten överensstämmer med originalet. Vidimeringar krävs normalt för betyg, födelse-, giftermåls- eller dödsintyg samt för många andra officiella dokument som ska skickas in till myndigheter.

Hur kan jag få en vidimerad översättning?

När du ska översätta ett dokument eller en identitetshandling och du måste bevisa att översättningen överensstämmer med originalet, får endast auktoriserade översättare arbeta med projektet. Från dig behöver vi originalet eller en vidimerad kopia. Våra översättare översätter dokumentet till önskat språk. Genom en stämpel intygar översättaren att texten motsvarar originalet. Du behöver alltså inte genomföra någon ytterligare vidimering på egen hand. Om du ska skicka översättningen till en myndighet i utlandet, bör du dock för säkerhets skull fråga om något ytterligare krävs.

Är en vidimerad översättning dyrare än översättning av andra texter?

Ja, vidimerade översättningar får endast utföras av översättare med statlig auktorisation och de är därför dyrare. För vidimerade översättningar beräknar vi i regel ett tillägg på 2,00 euro per normrad (55 tecken) plus moms. I detta pris ingår alla kostnader. Inga ytterligare avgifter tillkommer alltså för vidimeringen.

Vem får lova att göra en vidimerad översättning?

Vidimerade översättningar får endast utföras av översättare med statlig auktorisation.

Kan ni vidimera texter som ni inte översatt själva?

Vi vidimerar enbart dokument som översatts av våra egna översättare.

För översättare

Jag är översättare. Kan jag anmäla mig till ert översättarregister?

Vi vill gärna komma i kontakt med välutbildade översättare med olika språkkombinationer. Skicka ditt CV med betyg, provöversättning och prisuppgifter. Vi kontaktar dig då vid behov.